Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-127

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-126
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-126
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-128
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-128
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-128
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-128
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-126
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-126
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-127

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-127

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-127
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-127:

  • Màu sắc: nền hồng trắng
  • Hạt đá: xám, trắng, nâu

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-127-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 127
All in one
09.05.356.285