Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-128

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-127
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-127
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-129
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-129
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-129
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-129
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-127
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-127
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-128

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-128

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-128
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-128:

  • Màu sắc: nền xám xanh
  • Hạt đá: xám, trắng, đen

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-128-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 128
All in one
09.05.356.285