Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-129

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-128
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-128
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-130
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-130
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-130
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-130
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-128
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-128
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-129

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-129

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-129
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-129:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: xám, trắng, vàng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-129-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 129
All in one
09.05.356.285