Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-130

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-129
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-129
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-131
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-131
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-131
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-131
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-129
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-129
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-130

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-130

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-130
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-130:

  • Màu sắc: nền xám
  • Hạt đá: xám, trắng, nâu, vàng,…

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-130-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 130
All in one
09.05.356.285