Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-134

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-133
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-133
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-135
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-135
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-135
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-135
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-133
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-133
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-134

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-134

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-134
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-134:

  • Màu sắc: nền hồng
  • Hạt đá: xám, trắng

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-134-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 134
All in one
09.05.356.285