Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-137

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-136
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-136
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-138
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-138
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-138
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-138
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-136
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-136
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-137

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-137

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-137
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-137:

  • Màu sắc: nền hồng nhạt
  • Hạt đá: trắng, xám

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-137-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 137
All in one
09.05.356.285