Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-142

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-141
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-141
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-143
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-143
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-143
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-143
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-141
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-141
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-142

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-142

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-142
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-142:

  • Màu sắc: nền trắng mờ
  • Hạt đá: xám

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-142-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 142
All in one
09.05.356.285