Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-146

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-145
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-145
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-147
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-147
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-147
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-147
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-145
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-145
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-146

Hình ảnh: Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-146

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-146
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-146:

  • Màu sắc: nền trắng kem
  • Hạt đá: xám, trắng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-146-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 146
All in one
09.05.356.285