Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-150

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-151
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-151
05/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-149
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-149
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-150

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-150

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-150
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-150:

  • Màu sắc: nền trắng hồng nhạt
  • Hạt đá: xám, trắng,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-150-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 150
09.05.356.285