Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-156

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-157
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-157
05/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-155
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-155
05/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-156

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-156

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-156
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-156:

  • Màu sắc: nền trắng xám
  • Hạt đá: xám, trắng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

09.05.356.285