Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-160

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-159
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-159
05/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-161
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-161
05/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-161
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-161
05/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-159
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-159
05/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-160

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-160

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-160
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-160:

  • Màu sắc: nền xám tối
  • Hạt đá: trắng, xám

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-160-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 160
All in one
09.05.356.285