Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-165

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-164
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-164
05/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-166
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-166
05/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-166
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-166
05/09/2019
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-164
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-164
05/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-165

Ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-165

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-165
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-165:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: xám, xanh

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-165-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 165
All in one
09.05.356.285