Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-101

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-102
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-102
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-100
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-100
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-101

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-101

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-101
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-101:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: nâu, xám, trắng,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-101-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 101
09.05.356.285