Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-102

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-101
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-101
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-103
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-103
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-103
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-103
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-101
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-101
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-102

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-102

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-102
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-102:

  • Màu sắc: nền xám
  • Hạt đá: nâu, xám, trắng,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-102-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 102
All in one
09.05.356.285