Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-107

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-106
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-106
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-108
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-108
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-108
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-108
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-106
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-106
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-107

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-107

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-107
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-107:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: nâu, xám, trắng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-107-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 107
All in one
09.05.356.285