Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-108

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-107
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-107
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-109
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-109
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-109
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-109
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-107
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-107
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-108

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-108

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-108
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-108:

  • Màu sắc: nền xanh rêu
  • Hạt đá: trắng, xám

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-108-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 108
All in one
09.05.356.285