Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-62

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-63
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-63
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-61
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-61
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-62

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-62

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-62
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-62:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: xám, trắng, đỏ,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-62-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 62
09.05.356.285