Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-63

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-64
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-64
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-62
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-62
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-63

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-63

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-63
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-63:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: xám, trắng, vàng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-63-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 63
09.05.356.285