Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-67

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-66
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-66
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-68
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-68
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-68
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-68
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-66
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-66
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-67

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-67

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-67
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-67:

  • Màu sắc: nền xanh
  • Hạt đá: xám, trắng,…

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-67-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 67
All in one
09.05.356.285