Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-71

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-70
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-70
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-72
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-72
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-72
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-72
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-70
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-70
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-71

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-71

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-71
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-71:

  • Màu sắc: nền nâu đỏ
  • Hạt đá: xám, trắng,…

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-71-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 71
All in one
09.05.356.285