Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-81

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-80
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-80
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-82
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-82
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-82
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-82
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-80
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-80
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-81

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-81

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-81
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-81:

  • Màu sắc: nền xanh
  • Hạt đá: xám, trắng,…
  • Vỏ sò

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-81-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 81
All in one
09.05.356.285