Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-83

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-84
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-84
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-82
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-82
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-83

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-83

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-83
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-83:

  • Màu sắc: nền xanh nhạt
  • Hạt đá: xám, trắng, xanh,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-83-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 83
09.05.356.285