Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-88

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-87
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-87
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-89
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-89
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-89
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-89
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-87
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-87
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-88

Hình ảnh; Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-88

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-88
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-88:

  • Màu sắc: nền vàng
  • Hạt đá: đen, trắng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-88-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 88
All in one
09.05.356.285