Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-89

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-88
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-88
04/09/2019
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-90
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-90
04/09/2019
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-90
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-90
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-88
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-88
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-89

Hình ảnh; Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-89

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-89
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-89:

  • Màu sắc: nền xanh
  • Hạt đá: xạnh, đen, xám
  • Vỏ hến

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-89-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 89
All in one
09.05.356.285