Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-91

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-90
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-90
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-92
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-92
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-92
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-92
04/09/2019
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-90
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-90
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-91

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-91

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-91
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-91:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: xanh, đen, trắng

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-91-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 91
All in one
09.05.356.285