Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-94

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-93
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-93
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-95
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-95
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-95
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-95
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-93
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-93
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-94

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-94

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-94
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-94:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: vàng, đen, trắng,…

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-94-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 94
All in one
09.05.356.285