Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-95

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-96
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-96
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-94
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-94
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-95

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-95

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Đa Màu Sắc Mẫu BST-Colorful-Collection-TKTF-95
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-95:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: cam, trắng, xám

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-colorful-collection-tktf-95-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Đa Màu TKTF 95
09.05.356.285