Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-37

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-38
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-38
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-36
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-36
01/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-37

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-37

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-37
Giá: 1,400,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-37:

  • Màu sắc: nền trắng ngà
  • Hạt đá: xám, trắng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-glass-collection-tktf-37-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Kính TKTF 37
09.05.356.285