Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-38

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-37
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-37
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-39
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-39
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-39
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-39
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-37
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-37
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-38

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-38

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-38
Giá: 1,400,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-38:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: đỏ, xanh, nâu

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-glass-collection-tktf-38-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Kính TKTF 38
All in one
09.05.356.285