Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-40

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-39
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-39
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-41
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-41
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-41
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-41
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-39
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-39
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-40

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-40

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-40
Giá: 1,400,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-40:

  • Màu sắc: nền trắng ngả
  • Hạt đá: xanh, trắng,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-glass-collection-tktf-40-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Kính TKTF 40
All in one
09.05.356.285