Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-41

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-40
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-40
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-42
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-42
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-42
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-42
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-40
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-40
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-41

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-41

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-41
Giá: 1,400,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-41:

  • Màu sắc: nền hồng nhạt
  • Hạt đá: xanh

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-glass-collection-tktf-41-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Kính TKTF 41
All in one
09.05.356.285