Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-44

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-45
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-45
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-43
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-43
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-44

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-45

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-44
Giá: 1,400,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-44:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: đỏ, xanh, nâu, trắng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-glass-collection-tktf-44-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Kính TKTF 44
09.05.356.285