Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-46

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-47
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-47
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-45
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-45
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-46

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-46

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-46
Giá: 1,400,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-46:

  • Màu sắc: nền xám nhẹ
  • Hạt đá: xanh, xám, trắng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-glass-collection-tktf-46-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Kính TKTF 46
09.05.356.285