Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-47

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-46
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-46
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-48
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-48
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-48
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-48
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-46
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-46
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-47

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-47

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-47
Giá: 1,400,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-47:

  • Màu sắc: nền trắng mờ
  • Hạt đá: trắng, xanh, nâu,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-glass-collection-tktf-47-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Kính TKTF 47
All in one
09.05.356.285