Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-49

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-48
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-48
03/09/2019
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-50
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-50
03/09/2019
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-50
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-50
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-48
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-48
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-49

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-49

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-49
Giá: 1,400,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-49:

  • Màu sắc: nền hồng nhạt
  • Hạt đá: đỏ, xanh, nâu,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-glass-collection-tktf-49-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Kính TKTF 49
All in one
09.05.356.285