Đá Terrazzo mới Trending TKTF-02

đá terrazzo trong bộ sưu tập Mẫu TKTF-03
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-03
13/07/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu TKTF-01
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-01
13/07/2019

Đá Terrazzo mới Trending TKTF-02

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu TKTF-02

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu -TKTF-02
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-02:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, vàng, xanh, đen

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-2019-tktf-02-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Trending TKTF 02
09.05.356.285