Đá Terrazzo mới Trending TKTF-03

Đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu TKTF-04
Đá Terrazzo Mới Trending TKTF-04
13/07/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu TKTF-02
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-02
13/07/2019

Đá Terrazzo mới Trending TKTF-03

Hình ảnh: đá terrazzo trong bộ sưu tập Mẫu TKTF-03

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu -TKTF-03
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-03:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, đen, vàng,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-2019-tktf-03-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Trending TKTF 03
09.05.356.285