Đá Terrazzo Mới Trending TKTF-04

đá terrazzo trong bộ sưu tập Mẫu TKTF-03
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-03
13/07/2019
Đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu TKTF-05
Đá Terrazzo Mới Trending TKTF-05
13/07/2019
Đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu TKTF-05
Đá Terrazzo Mới Trending TKTF-05
13/07/2019
đá terrazzo trong bộ sưu tập Mẫu TKTF-03
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-03
13/07/2019

Đá Terrazzo Mới Trending TKTF-04

Hình ảnh: Đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu TKTF-04

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu -TKTF-04
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-04:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, đen, vàng, đỏ

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-2019-tktf-04-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Trending TKTF 04
All in one
09.05.356.285