Đá Terrazzo Mới Trending TKTF-05

Mẫu đá Terrazzo mới TKTF-06
Đá Terrazzo Mới Trending TKTF-06
13/07/2019
Đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu TKTF-04
Đá Terrazzo Mới Trending TKTF-04
13/07/2019

Đá Terrazzo Mới Trending TKTF-05

Hình ảnh: Đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu TKTF-05

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu -TKTF-05
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-05:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, đen, vàng,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-2019-tktf-05-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Trending TKTF 05
09.05.356.285