Đá Terrazzo mới Trending TKTF-07

Mẫu đá Terrazzo mới TKTF-08
Đá Terrazzo mới 2019 TKTF-08
13/07/2019
Mẫu đá Terrazzo mới TKTF-06
Đá Terrazzo Mới Trending TKTF-06
13/07/2019

Đá Terrazzo mới Trending TKTF-07

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo mới TKTF-07

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu -TKTF-07
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-07:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, đen, hồng, vàng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-2019-tktf-07-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Trending TKTF 07
09.05.356.285