Đá Terrazzo mới Trending TKTF-33

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-32
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 32
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-34
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-34
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-34
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-34
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-32
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 32
01/09/2019

Đá Terrazzo mới Trending TKTF-33

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-33

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu TKTF-33
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-33:

  • Màu sắc: nền trắng ngà
  • Hạt đá: trắng, xám,…

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-2019-tktf-33-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Trending TKTF 33
All in one
09.05.356.285