Đá Terrazzo mới Trending TKTF-35

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-36
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-36
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-34
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-34
01/09/2019

Đá Terrazzo mới Trending TKTF-35

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-35

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu TKTF-35
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-35:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, xám, xanh,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-2019-tktf-35-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Trending TKTF 35
09.05.356.285