Dịch vụ vệ sinh trần nhà xưởng Bình Dương KH Meavanpic

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu TKTF-01
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-01
13/07/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu TKTF-01
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-01
13/07/2019

Dịch vụ vệ sinh trần nhà xưởng cho khách hàng công ty Meavanpic tại khu công nghiệp Vsip II tỉnh Bình Dương

Các công việc đã thực hiện bao gồm:

    • Làm sạch trần nhà xưởng
    • Quét bụi, lau trần, xà, đà, cột nhà xưởng
    • Chà rửa sàn xưởng sản xuất
All in one
09.05.356.285