Dịch vụ vệ sinh trần nhà xưởng Bình Dương KH Meavanpic

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập 2019 Mẫu TKTF-01
Đá Terrazzo mới 2019 TKTF-01
July 13, 2019

Dịch vụ vệ sinh trần nhà xưởng cho khách hàng công ty Meavanpic tại khu công nghiệp Vsip II tỉnh Bình Dương

Các công việc đã thực hiện bao gồm:

    • Làm sạch trần nhà xưởng
    • Quét bụi, lau trần, xà, đà, cột nhà xưởng
    • Chà rửa sàn xưởng sản xuất