Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 18

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-19
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 19
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo mới TKTF 17
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 17
01/09/2019

Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 18

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-18

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu -TKTF-18
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-18:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, xám, xanh

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-2019-tktf-18-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Trending TKTF 18
09.05.356.285