Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 19

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-18
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 18
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-20
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 20
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-20
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 20
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-18
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 18
01/09/2019

Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 19

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-19

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu -TKTF-19
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-19:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, xám, đen,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

All in one
09.05.356.285