Mẫu đá Terrazzo mới Treding TKTF 21

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-20
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 20
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-22
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 22
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-22
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 22
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-20
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 20
01/09/2019

Mẫu đá Terrazzo mới Treding TKTF 21

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-21

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu -TKTF-21
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-21:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, xám, xanh

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-2019-tktf-21-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Trending TKTF 21
All in one
09.05.356.285