Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 25

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-24
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 24
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-26
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 26
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-26
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 26
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-24
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 24
01/09/2019

Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 25

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-25

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu -TKTF-25
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-25:

  • Màu sắc: nền xám
  • Hạt đá: trắng, xám, đen,…
  • Vỏ ốc

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-2019-tktf-25-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Trending TKTF 25
All in one
09.05.356.285