Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 28

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-29
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 29
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-27
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 27
01/09/2019

Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 28

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-28

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu -TKTF-28
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-28:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, đen, đỏ,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-2019-tktf-28-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Trending TKTF 28
09.05.356.285