Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 31

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-30
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 30
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-32
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 32
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-32
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 32
01/09/2019
Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-30
Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 30
01/09/2019

Mẫu đá Terrazzo mới Trending TKTF 31

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu BST-TKTF-31

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu -TKTF-31
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

 

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-31:

  • Màu sắc: nền trắng ngà
  • Hạt đá: trắng, xám,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-2019-tktf-31-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Trending TKTF 31
All in one
09.05.356.285