Vệ Sinh Tường Nhà Xưởng Amway VSIP 3 Bình Dương

Đá Terrazzo TKTF-13
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-13
13/07/2019
vệ sinh bồn chứa nhà máy sản xuất bia Bình Dương
Vệ sinh bồn, tăng chứa AB-INBEV VN Bình Dương
15/07/2019
vệ sinh bồn chứa nhà máy sản xuất bia Bình Dương
Vệ sinh bồn, tăng chứa AB-INBEV VN Bình Dương
15/07/2019
Đá Terrazzo TKTF-13
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-13
13/07/2019

Vệ Sinh Tường Nhà Xưởng Amway VSIP 3 Bình Dương

Hình ảnh: vệ sinh tường nhà xưởng nhà máy sản xuất mỹ phẩm tkt factory

Dịch vụ vệ sinh tường nhà xưởng sản xuất mỹ phẩm tại khu công nghiệp VSIP 3 tại tỉnh Bình Dương

Các công việc đã thực hiện

  • Vệ sinh tường nhà xưởng
  • Vệ sinh alu xưởng sản xuất
  • Vệ sinh kính trên cao nhà máy, xưởng
  • Vệ sinh khu vực xung quanh nhà xưởng, khu phụ trợ
All in one
09.05.356.285